Køb/Salg fra Medlemmer.


Køb & Salg

Her kan medlemmerne få indsat annoncer

på køb eller salg af biler eller reserve-

dele, der relaterer til klubben formål.

Send en mail med en tekst du ønsker og

et billed:

rolf@vvbc.dk