Begivenheder/Events

Begivenheder og events

i

Klubben

Klik på begivenhed = stort billed


         Generanforsamling 19 Aug. 2020 kl. 18.00Så kom sommeren og mange er nu gået i ”ferie mode”. Vi har i bestyrelsen prøvet at tænke lidt længere, og er blevet enige om at gennemføre vores generalforsamling d. 19. august i klubhuset.

 • Der serveres pølser med kartoffelsalat fra kl. 18:00

 • Generalforsamlingen starter kl. 19:00

 • Dagsorden ifølge vedtægterne –

  • Der skal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen (Kristian Kaae og Svend Erik Leer er på valg denne gang), og dertil 1 suppleant (Stig Jensen er på valg). Vi hører meget gerne forslag til nye bestyrelsen medlemmer.

  • Forslag skal være formanden i hænde senest d. 05. august, og vil så blive omdelt til medlemmerne senest den 12. august

  • Regnskabet og bestyrelsens beretning ses som vedlagt.

  • Kontingent: Bestyrelsen indstiller til at det fortsætter uændret med 125kr/mdr = kr. 1.500/år

  • Medlemmer: Jeg kan oplyse at vi nu er 43 medlemmer • Da vi siden sidste udmelding på glædelig vis har fået en del nye medlemmer, gentager vi derfor udsendelse af div materialer.Vedlagt udsender vi derfor:

 • Bestyrelsens beretning for 2019

 • Regnskab for 2019

 • Brandbilsdrift for 2019

 • Budget for 2020

 • Samtykkeerklæring for de, der endnu ikke har afgivet en, men som gerne vil have navn på den officielle medlemsliste.